Verandering in mogelijkheden om vmbo-profielen aan te bieden

Per 1 augustus 2022 treedt het resterende deel van de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs in werking. Een goede aanleiding voor collegiaal overleg tussen Dexter Knights, Laura Kirchner, Douwe Hoeksema en Jochem Streefkerk.

Wij zien twee punten in de nieuwe wetgeving die nog weinig zijn uitgelicht: (1) het VO van een voormalig AOC heeft voortaan dezelfde mogelijkheden om profielen aan te bieden als regulier VO en (2) profielen “Groen” die nu via een RPO zijn toegevoegd, komen niet langer van rechtswege te vervallen. Dit zijn onderwerpen die de komende jaren ongetwijfeld tot discussie en bestuurlijk overleg zullen leiden. Lees de gezamenlijke infografic voor een toelichting in één oogopslag en de factsheet van Streefkerk onderwijsrecht voor nadere informatie.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op

SvRK

Schenkkade 50 K
2595 AR Den Haag

070 – 8002009
info@svrk.nl