Over ons

SvRK is een organisatie van experts die bestuurders en directies in het semipublieke domein bijstaan, met de nadruk op onderwijs. Samen met onze opdrachtgevers leveren wij een bijdrage aan eigentijds goed onderwijs, opvang en zorg vanuit bestuurlijk, juridisch en organisatorisch perspectief.

Wij zijn onafhankelijk, vernieuwend en hebben verstand van zaken. Wij komen tot ons recht in een omgeving waarin wij ons kunnen verbinden aan inhoudelijke thema’s. Nieuwsgierigheid is voor ons een belangrijke drijfveer. Wij zijn op inhoud deskundig en werken met veel energie, plezier en betrokkenheid vanuit verschillende elkaar aanvullende expertisegebieden en in uiteenlopende combinaties met partners.  

Maatschappelijke vragen worden complexer en taken en verantwoordelijkheden verschuiven. Onderwijs, opvang en zorg zijn vaak niet meer los van elkaar te zien. Net als ondersteunende bedrijfsprocessen, zoals HR, huisvesting en financiën. Wij werken samen met onze opdrachtgevers in een veelal complexe bestuurlijke omgeving aan nieuwe perspectieven, betere opvattingen en passende antwoorden.

SvRK

Orteliuslaan 1051  
3528 BE Utrecht

070 – 8002009
info@svrk.nl