Organisatieontwikkeling

Onderwijs-, opvang- en zorgorganisaties ontwikkelen zich voortdurend. Dit is nodig om ambities te realiseren en om met complexe opgaven als toe- of afname van leerlingen, krapte op de arbeidsmarkt, technische innovaties en thuisnabije ontwikkeling om te gaan.

Steeds vaker vragen nieuwe ambities en complexe maatschappelijke veranderingen om samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid van bestuurders, leidinggevenden en medewerkers. Bij organisatieontwikkeling is het van belang om alle betrokkenen te motiveren en te verbinden. Dit vraagt om een gedegen probleemanalyse, duidelijke sturing, gedeelde urgentie en helderheid over verwachtingen en het gewenste eindresultaat. 

Organisatieontwikkeling raakt de organisatiestructuur en -cultuur. Het evalueren van de bestaande situatie en het ontwikkelen van een visie en strategie met betrokkenen zien wij als een belangrijk proceselement. Daarnaast is het van belang om voort te bouwen op bestaande kwaliteiten en successen. Het duurzaam ontwikkelen van een organisatie vraagt daarnaast om een structuur die professionalisering, innovatie en teamleren ondersteunt.

Wij begeleiden besturen en locaties bij organisatieontwikkeling, waarbij we zorg dragen voor een vruchtbaar samenspel van het strategische en het primaire proces.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op

SvRK

Schenkkade 50 K
2595 AR Den Haag

070 – 8002009
info@svrk.nl