Nicole van Rens

Bieden van goed en thuisnabij onderwijs vraagt steeds vaker om een sector- en disciplineoverstijgende samenwerking. Een veelomvattende opgave, waar Nicole zich sinds 2008 dagelijks mee bezighoudt. Haar werkzaamheden richten zich op het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden, het versterken van kwaliteit en bestuur en het begeleiden van complexe besluitvormings- en veranderprocessen. 

Nicole heeft veel ervaring met bestuurlijke samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp. Vanuit deze ervaring begeleidt zij besturen en gemeenten bij het oprichten van regionale specialistische voorzieningen en IKC’s. 

Met haar kennis van kwaliteitszorg en governance voert zij kwaliteitsaudits uit, ondersteunt zij scholen en besturen bij het versterken van de onderwijskwaliteit en adviseert zij (op het gebied van) bestuur en toezicht.

Haar ervaring met zowel bestuurlijke als inhoudelijke vraagstukken, in combinatie met haar kennis op het gebied van relevante wet- en regelgeving, integrale huisvesting, onderzoek en een semiorganische aanpak, maakt haar tot een veelgevraagd adviseur en procesbegeleider.

SvRK

Schenkkade 50 K
2595 AR Den Haag

070 – 8002009
info@svrk.nl