Meer of minder ruimte voor nieuwe scholen?

Met de invoering van de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen is het speelveld van
het voortgezet onderwijs, waarbinnen nieuwe scholen, scholengemeenschappen en
nevenvestigingen kunnen worden gesticht, veranderd. In De Nieuwe Meso wordt door Dexter e.a. de belangrijkste wijzigingen bezien om vervolgens de vraag te beantwoorden tot welke mogelijkheden en belemmeringen deze nieuwe wet leidt in de praktijk.


Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op

SvRK

Schenkkade 50 K
2595 AR Den Haag

070 – 8002009
info@svrk.nl