Maatschappelijk vastgoed

Eisen aan schoolgebouwen veranderen. Gemeenten en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor goede huisvesting van de scholen. Maar steeds vaker gaat het niet alleen om een dak voor onderwijsactiviteiten: ook opvang-, zorg- en welzijnsorganisaties dienen zich aan, ook in samenwerking met onderwijsorganisaties. Hoe ga je als gemeente om met de taak om scholen adequaat te huisvesten? Een bestendige aanpak vraagt om voldoende functionele, duurzame en flexibele huisvesting, die bovendien aantrekkelijk is voor nieuwe generaties leerlingen. Een strategische samenwerking tussen schoolbesturen, gemeente en maatschappelijke partners is hierbij een randvoorwaarde. 

Om de kwaliteit van huisvesting te borgen en te kunnen inspelen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen is het belangrijk dat gemeenten en schoolbesturen werken vanuit een gezamenlijk toekomstperspectief. Wij begeleiden gemeenten en schoolbesturen bij het vormen van een integraal huisvestingsplan (IHP) en het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) voor Kindcentra.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op

SvRK

Orteliuslaan 1051  
3528 BE Utrecht

070 – 8002009
info@svrk.nl