Laura Kirchner

Laura houdt zich als adviseur bezig met regionale, bestuurlijke vraagstukken in het onderwijs. Zij begeleidt veelal schoolbesturen in het voortgezet onderwijs bij samenwerkingsstukken. Deze vragen komen voort uit zowel krimp/leerlingendaling als de gezamenlijke ambitie om een onderwijsvisie vast te stellen en focussen op het ontwikkelen van toekomstbestendig onderwijs.

Haar ervaring ligt bij het begeleiden van schoolbesturen bij het opstellen van een strategische, regionale onderwijsvisie en het vaststellen van een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO). Ook heeft zij expertise op het gebied van stichting, splitsing en andere BRIN-technische vraagstukken.

Laura heeft daarnaast expertise op het gebied van kwantitatief en kwalitatief onderzoek binnen de onderwijssector en het sociaal domein (jeugdzorg, WMO, schuldhulpverlening en armoedebeleid).

SvRK

Schenkkade 50 K
2595 AR Den Haag

070 – 8002009
info@svrk.nl