Kindcentra

Maatschappelijke vragen worden complexer en kunnen steeds vaker alleen vanuit een integrale benadering worden beantwoord. Dit is ook merkbaar in het basisonderwijs en de opvangsector. Publieke, semipublieke en private organisaties komen samen. Een integraal kindcentrum (IKC) is inmiddels een bekend begrip, maar kent nog steeds uiteenlopende verschijningsvormen. In een IKC staat in ieder geval de maximale ontwikkeling en vorming van jonge kinderen voorop, waarbij sprake is van een doorgaande pedagogische en onderwijskundige ontwikkelingslijn. Dit vereist een integrale samenwerking: functioneren als één organisatie, met één pedagogische visie en één team.

Samenwerking biedt tal van (economische en onderwijskundige) voordelen. Tegelijkertijd ontstaan met het vervlechten van organisaties ook risico’s en uitdagingen. Integrale samenwerking waarbij men met elkaar streeft naar een doorgaande pedagogische en onderwijskundige lijn vraagt om afstemming van beleid en mogelijk wijziging van de bestuurlijke vormgeving. Wij begeleiden besturen en leidinggevenden bij de totstandkoming van IKC’s en bieden procesondersteuning bij het samenwerkingsproces. Daarnaast ondersteunen wij gemeenten bij het ontwikkelen van een visie op integrale kindcentra als basis voor beleid en onderwijshuisvesting.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op

SvRK

Schenkkade 50 K
2595 AR Den Haag

070 – 8002009
info@svrk.nl