Jeugdhulp

Als jeugdhulporganisatie heeft u te maken met een complex veld van partners. Gemeenten, schoolorganisaties en samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs hebben ieder hun gebruiksaanwijzing. En hoewel iedere organisatie gericht is op de ontwikkeling van kinderen, wil het verschil in benadering nog weleens leiden tot vertraging, versnippering of onbegrip. Wij begeleiden sectoroverstijgende samenwerking en allerhande overlegstructuren, waaronder het periodiek voorgeschreven op overeenstemming gerichte overleg tussen publieke, semipublieke en private partners. Dat doen wij met respect voor alle belangen, grondige kennis van sectorale belangen en altijd een gerichtheid op het belang van kinderen in een regio, gemeente of individueel begeleidingstraject.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op

SvRK

Schenkkade 50 K
2595 AR Den Haag

070 – 8002009
info@svrk.nl