Irene Koning

Irene is als associé verbonden aan SvRK. Vanuit haar opleiding arbeidsrecht en haar ervaring als schoolbestuurder heeft zij bijzondere interesse in governance, medezeggenschap, besluitvorming en de rechtspositie van onderwijspersoneel. Als onderwijskundige, met specialisatie organisatie en beleid, heeft ze veel ervaring opgedaan met strategie en visie ontwikkeling, kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling, zowel gericht op de school als op de schoolbestuurlijke organisatie.

Haar ervaring en opleidingen zet zij in voor bestuurlijke samenwerking bij complexe vraagstukken zoals bijvoorbeeld het lerarentekort. Dit werk varieert van het opstellen van een programma tot hands on de schoolleiding ondersteunen in het herontwerp van het onderwijs. De afgelopen jaren is Irene intensief betrokken geweest bij Samen Opleiden en Professionaliseren. In een partnerschap nemen schoolbesturen en lerarenopleiding gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het opleidingen nieuwe leraren.

Als adviseur zoekt zij kennis uit onderzoek en literatuur en ervaringen van anderen om de vraagstukken in de praktijk van hier en nu op te lossen. Altijd resultaatgericht en dichtbij wat mensen in de organisatie aan kunnen. Samen het ingewikkelde klein en eenvoudig maken.

Naast SvRK werkt Irene als zelfstandig adviseur op de terreinen Onderwijs, Organisatie en Arbeidsrecht.

SvRK

Schenkkade 50 K
2595 AR Den Haag

070 – 8002009
info@svrk.nl