Ian Schmidt

Ian is als associé verbonden aan SvRK en richt zich in deze op het uitvoeren van onder andere data-analyses, vertalen van wet- en regelgeving naar passende rekenmodellen en de ontwikkeling van de interne voorziening voor business intelligence en data-analyse. 

Het vertalen van data naar inzicht en het in twijfel trekken van vooronderstellingen. Beiden staan centraal in de werkwijze van Ian. Hij heeft als data-analist en bestuurskundige ervaring binnen onderwijs en lokale overheden. Met zijn nieuwsgierige, analytische en betrokken houding is Ian in staat om de juiste vragen te stellen en inzichten uit data in de juiste context te plaatsen. Data krijgt daarmee betekenis in complexe opgaven en draagt bij aan adequate besluitvorming. 

Naast SvRK is Ian werkzaam als data- en informatieanalist voor de Omgevingsdienst Haaglanden.

SvRK

Schenkkade 50 K
2595 AR Den Haag

070 – 8002009
info@svrk.nl