Governance en medezeggenschap 

De goede inrichting van bestuur, toezicht en medezeggenschap is een onderwerp dat voortdurend om aandacht blijft vragen. Niet voor niets brengen brancheorganisaties met enige regelmaat herzieningen uit op hun codes voor goed bestuur. Verandering van politieke en maatschappelijke opvattingen vraagt om reflectie en soms om meebewegen. Voor organisaties die zich richten op de ontwikkeling van kinderen geldt dat des te meer. Daarnaast vraagt ook de eigen (interne) ontwikkeling van organisaties om meebewegen en meegroeien van de betrokken professionals en belanghebbenden. 

Wij houden organisaties een spiegel voor en we helpen ze de nodige veranderingen uit te denken en te implementeren. Met oog voor de publieke rol en taak van een organisatie, de eigen cultuur, betrokken belangen en het morele en juridische kader waarin een organisatie opereert. Dat kan beginnen met een heel concrete vraag of een deelonderwerp voor ogen – maar net zo goed richten wij ons op een algemene evaluatie van de governance en besturingsfilosofie, in gesprek met alle betrokken partijen. Telkens zijn wij gericht op praktische oplossingen voor ervaren knelpunten – goed onderbouwd, praktisch uitvoerbaar. Van tekentafel naar duurzaam bouwwerk.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op

SvRK

Schenkkade 50 K
2595 AR Den Haag

070 – 8002009
info@svrk.nl