Bekostigingsvraagstukken

Semipublieke organisaties worden uit vele middelen betaald, zeker als het gaat om de ontwikkeling van kinderen. Denk aan onderwijsbekostiging, gemeentelijke subsidies, verzekeringsgelden, private bijdragen. Het samenbrengen van deze middelen wordt vaak gezien als een stukje van de puzzel om tot écht integrale activiteiten te komen. Wij helpen bij het in kaart brengen van de financiële stromen die betrekking hebben op ontwikkelactiviteiten en bij samenwerkingsvragen die veelal samenhangen met het afgestemd inzetten van alle financiële middelen. Wij maken gebruik van onze expertises op verschillende deelterreinen en zijn gewend om waar nodig samen te werken met financieel administrateurs en (forensisch) accountants.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op

SvRK

Orteliuslaan 1051  
3528 BE Utrecht

070 – 8002009
info@svrk.nl