Experimentbesluit Onderwijszorgarrangementen

Gemeenten, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs zitten ermee in hun maag: hoe om te gaan met de financiering van een gemengd aanbod van funderend onderwijs en jeugdzorg? Denk aan een zorgboerderij waar toch wat onderwijs plaatsvindt. Particulier onderwijs dat tijdelijk wél de omgeving kan bieden die een kind nodig heeft. Of de psycholoog zonder didactische bevoegdheid, die als enige in staat is een autistisch kind te begeleiden in een leerproces. Het geld is er wel. Dat is niet het probleem in Nederland. Het probleem zit in het beschikbaar maken en organiseren van die financiële middelen: zeggenschap over meerdere ‘potjes’ en het verruimen van bestedingsvoorwaarden. Het aangekondigde Besluit experiment onderwijszorgarrangementen zou soelaas moeten bieden. In dit artikel wordt het Besluit aan een nadere blik onderworpen. Daarbij komen aandachtspunten uit theorie en praktijk aan bod.

SvRK heeft de expertises in huis om een OZA te helpen begeleiden. Onderwijskundig onderbouwd en georganiseerd vanuit een helder overeengekomen samenwerking. Interesse om hierover van gedachten te wisselen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op

SvRK

Orteliuslaan 1051  
3528 BE Utrecht

070 – 8002009
info@svrk.nl