Dexter Knights

Dexter houdt zich veelal bezig met vraagstukken rondom regionale bestuurlijke samenwerking. Zijn werkzaamheden richten zich onder andere op het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden en het begeleiden van complexe besluitvormings- en veranderprocessen. In deze rollen heeft hij veel ervaring met onderwijsinhoudelijke samenwerking, voorzieningenplanning, fusies, regionale plannen onderwijsvoorziening en de aanpak rondom daling van het aantal leerlingen.   

Zijn ervaring met zowel bestuurlijke als inhoudelijke als organisatorische vraagstukken, in combinatie met kennis van en inzicht in relevante juridische kaders, bedrijfsvoering en een datagedreven aanpak, maakt dat hij een goed overzicht heeft over de procesgang en snel kan schakelen.  

SvRK

Schenkkade 50 K
2595 AR Den Haag

070 – 8002009
info@svrk.nl