Demografische verandering en dalende leerlingenaantallen  

Vele regio’s krijgen de komende jaren of hebben al te maken met de gevolgen van een demografische afname van het aantal leerlingen. Dit kan ervoor zorgen dat bestaande onderwijs- en ontwikkelvoorzieningen onder druk komen te staan. Aan bestuurders de complexe opgave om toekomstbestendige voorzieningen in een regio te realiseren. Veelal trekken onderwijs-, opvang- en zorgorganisaties rondom dit vraagstuk samen op.

De grootste bestuurlijke uitdaging zit in het gezamenlijk realiseren van een duurzaam perspectief in de regio, waarin geanticipeerd is op de gevolgen van dalende leerlingenaantallen voor het ontwikkelaanbod, personeel en huisvesting. Bestuurlijk is urgentiebesef en daarmee commitment voor een gezamenlijke aanpak noodzakelijk, evenals het besef dat de gezamenlijke ambitie in het verlengde ligt van de strategie van de verschillende betrokken besturen.

De gevolgen van dalende leerlingenaantallen verschillen in iedere regio en vragen voor iedere regio dus ook om maatwerkoplossingen. Wij begeleiden regio’s in het objectiveren van het vraagstuk, het gezamenlijk komen tot een regionale ambitie, het vertalen naar en het ondersteunen van de uitvoering van een concreet plan van aanpak.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op

SvRK

Schenkkade 50 K
2595 AR Den Haag

070 – 8002009
info@svrk.nl