Kwaliteitszorg

Elk kind heeft recht op een goede ontwikkeling. Onderwijs, opvang en jeugdhulp vervullen belangrijke taken in de samenleving. Het onderwijs begeleidt leerlingen naar vervolgonderwijs of werk, als werknemer of ondernemer. Telkens gericht op volwaardig meedraaien in de samenleving. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat ontwikkelactiviteiten – onderwijs, opvang, zorg – van hoge kwaliteit zijn. Alle professionals zetten zich hier iedere dag voor in: niet alleen leraren, pedagogisch medewerkers en zorgverleners, maar ook bestuurders en toezichthouders.

Besturen zijn ervoor verantwoordelijk dat de kwaliteit van hun organisatie op peil is en dat het financieel beheer op orde is. Zij vormen een belangrijk schakelpunt: door te werken aan de kwaliteit van hun eigen organisatie dragen zij bij aan de werking en de kwaliteit van het stelsel als geheel. Dit vraagt om betrouwbare kwaliteitsinformatie. Wij ondersteunen besturen en scholen bij het in kaart brengen en (her)inrichten van het proces van aansturing en borging. U kunt bij ons terecht voor onder andere audits, accreditatietrajecten, visitaties en ondersteuning bij herstelopdrachten. 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op

SvRK

Orteliuslaan 1051  
3528 BE Utrecht

070 – 8002009
info@svrk.nl