Bouwen aan een IKC: begin met de medezeggenschap

De samenwerking in (integrale) kindcentra heeft invloed op personeel, leerlingen
en ouders, en raakt daardoor de medezeggenschap. In De Nieuwe Meso wordt door Nicole van
Rens e.a. gekeken naar de totstandkoming en doorontwikkeling van een IKC. Ze laten zien hoe medezeggenschap kan helpen om de samenwerking vanaf de start met breed draagvlak tot stand te brengen.


Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op

SvRK

Schenkkade 50 K
2595 AR Den Haag

070 – 8002009
info@svrk.nl