Bestuurlijke samenwerking 

Vanuit een pedagogisch-didactische ambitie, veranderende demografie en/of wensen op het gebied van integratie en afstemming van activiteiten kan er behoefte ontstaan aan samenwerking tussen organisaties en de bestuurlijke borging daarvan. 

Samenwerking kan plaatsvinden vanuit een integraal perspectief, waarbij de besturen de intentie hebben om in de volle breedte van de organisatie (onderwijs-, opvang- en zorgactiviteiten, bedrijfsvoering en personeel) samen te werken. Van samenwerking op locatie tot bestuurlijke samenwerking en fusie.

Van belang is dat de voorkeur voor een bestuurlijke samenwerkingsvorm altijd voortkomt uit een inhoudelijke meerwaarde voor de betrokken organisaties en organisatieonderdelen. Wij begeleiden bestuurders en directeuren bij het verkennen, de besluitvorming en/of de realisatie van passende bestuurlijke samenwerkingsmogelijkheden. 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op

SvRK

Schenkkade 50 K
2595 AR Den Haag

070 – 8002009
info@svrk.nl