Besluitvorming

Besluitvorming vraagt niet alleen om een deugdelijk onderbouwde conclusie. In semipublieke organisaties vraagt het bij uitstek om het in kaart brengen van alle relevante belangen, het aangaan van het gesprek met stakeholders en samenwerkingspartners, om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Wij zijn uw partner in het bereiken van werkelijk gedragen besluiten. Niet alleen binnen uw organisatie, maar ook daarbuiten. Zijn lokale overheden aangelijnd, is er ook politiek draagvlak? Zijn er concurrerende organisaties die nog invloed zouden kunnen hebben op de voorbereiding of implementatie van een besluit? Zijn de belangen- en beroepsorganisaties goed aangesloten? En hebben we de medezeggenschap wel achter het idee? Allemaal vragen waar wij ons met regelmaat mee bezighouden. Gericht op het bereiken van goed voorbereide, verantwoorde, gedragen en uitvoerbare beslissingen.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op

SvRK

Orteliuslaan 1051  
3528 BE Utrecht

070 – 8002009
info@svrk.nl