Fenna Seegers

Fenna Seegers werkt als werkstudent mee aan vraagstukken op het vlak van bestuurlijke samenwerking en onderwijskwaliteit. De komende tijd wil zij graag kennis maken met het adviseursvak en haar theoretische kennis toepassen in de praktijk.

Afgelopen december is Fenna teruggekeerd van een inspirerend halfjaar in Rome waar zij heeft gestudeerd aan de Luiss Guido Carli Universiteit. Bij terugkeer was haar Bachelor bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht afgerond. Fenna begint haar beoogde Master pas in september en wilde in de tussentijd een waardevolle ervaring opdoen in het werkveld.

Na het schrijven van haar scriptie over het schaduwonderwijs en de invloed hiervan op ongelijkheid in de klas, is haar passie voor onderwijsvraagstukken aangewakkerd. Dit onderzoek inspireerde haar om opzoek te gaan naar een plek waarbij onderwijskundige vraagstukken behandeld werden.

Haar leergierige, onderzoekende houding sluiten goed aan bij de vraagstukken waar SvRK zich mee bezig houdt en bieden haar een plek om hierin te ontwikkelen.

SvRK

Schenkkade 50 K
2595 AR Den Haag

070 – 8002009
info@svrk.nl